Podle právního zástupce manželů Kostihových ze Štítar Mgr. Pavla Douchy z Ekologického právního servisu neochota města Kolín a investora stavby, Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD ČR), k jednání komplikuje zahájení stavby obchvatu.

ŘSD ČR v současné době už vykoupil všechny nezbytné pozemky potřebné pro stavbu obchvatu Kolína a nyní podniká kroky k výkupu posledních pozemků ve Štítarech. "Ačkoliv mu zákon ukládá pokusit se s majiteli pozemků o jejich prodeji dohodnout, jedná způsobem, který lze spíše charakterizovat jako jednostranný nátlak," míní právník. Jak dále Mgr. Doucha uvedl, ŘSD ČR zaslalo panu Kostihovi návrh kupní smlouvy na prodej pozemků pod budoucí stavbou obchvatu s tím, že jestliže ji nepodepíše, bude podán návrh na zahájení vyvlastňovacího řízení. Kupní cena je stanovena na základě znaleckého posudku, který však prý Kostihovi nikdy neviděli, natož aby se k němu mohli vyjádřit. Investor navíc v průvodním dopise uvádí, že kupní cena byla vypočtena postupem podle oceňovací vyhlášky. "Ze zákona však vyplývá, že podobných případech má být ve vyvlastňovacím řízení náhrada stanovena ve výši obvyklé (tržní) ceny,“ tvrdí dále Mgr. Doucha.

Pavel Doucha označuje jednání o výkupech pozemků velmi neseriózní i ze strany města. "Obzvlášť uvědomíme-li si, jaká je historie plánu umístit obchvat přes zastavěnou část Štítar. Očekával bych, že si město Kolín uvědomí svou odpovědnost a bude s lidmi ze Štítar jednat o dříve slibovaných kompenzacích. Jeho současný postoj však povede k dalšímu oddálení zahájení stavby v důsledku komplikovaného vyvlastňovacího řízení. Pak je na místě se ptát, zda je obchvat pro město skutečně takovou prioritou, jak se snaží tvrdit občanům, kteří trpí tranzitní dopravou v centru města," komentoval situaci právní zástupce Kostihových.

S vyjádřeními právníka pochopitelně ani investor ani vedení města nesouhlasí. Starosta Jiří Buřič soudí, že pokud by chtěli být manželé Kostihovy seriózním partnerem k jednání, nemuselo by Zastupitelstvo města Kolína vyslovit souhlas s vyvlastňovacím řízením.

Jak odpovídá ŘSD ČR jako investor a co ještě řekl starosta, to si přečtete v dnešním vydání týdeníku Kolínský Pres. meč

Z páteční blokády za stavbu obchvatu. Foto - Jiří Červín