Na Kolínsku bylo ve středu zavřeno 90 % ordinací praktických lékařů pro dospělé. Jednalo se o protest proti výši plateb od zdravotních pojišťoven za registrovaného pacienta. Sedmnáct praktických lékařů z Kolína nejbližšího okolí se sešlo, aby si poslechli nejnovější informace z kongresu praktických lékařů a prodiskutovali současnou situaci.

Nejde však prý jen o peníze. "Oblast primární péče je léta podhodnocena," tvrdí praktická lékařka MUDr. Ludmila Blechová. "Je zanedbávána výchova mladých praktických lékařů. O tuto práci za daných podmínek nemají mladí lékaři zájem. Máme odůvodněné obavy z dalšího vývoje v našem okrese, kde je třetina praktických lékařů v důchodovém věku a jen třetina je mladší než 50 let. V posledních letech vyhlášky ministerstva zdravotnictví přinesly velkou nejistotu do naší práce."

Ludmila Blechová má rovněž strach z dalších připravovaných regulací léků a ordinovaných vyšetření. "Nebudeme jim moci vyhovět, pokud nastanou změny cen léků nebo se uvolní preskripce léků pro praktické lékaře," dodává. Také proto se praktičtí lékaři z Kolínska dohodli na konkrétní podpoře vedení Sdružení praktických lékařů v dohadovacím jednání se zdravotními pojišťovnami o hrazení péče v roce 2008, které se uskuteční dnes. meč