Od dnešního dne se v historickém centru města Kolína změnil režim dopravy. Již jsme vás o tomto faktu dopředu informovali, ale vzhledem k závažnosti změn a možnému vzniku i kolizních situací ještě jednou - alespoň v kostce - zopakujme, co se vlastně změnilo.

Prvním zásadním zásahem do zvyků řidičů je obrácení směrnosti v ulicích Kutnohorská, Rubešova a Husova, na Karlovo náměstí se tak ode dneška může přijíždět i od kolínského úřadu práce, dosud se touto trasou z náměstí vyjíždělo. Původní vjezd Pražskou ulicí zůstal zachován.

Vyjíždět z Karlova náměstí se může buď tradičně Kouřimskou ulicí nebo nově i Pražskou, která v úseku od pekařství U Hankovců ke křižovatce s ulicemi Na Hradbách a Kovářská je obousměrná. Z důvodu zajíštění výjezdu touto trasou byla obrácena směrnost v ulicích Zámecká a Kovářská. Co do režimu dopravy se z Karlova náměstí stal klasický kruhový objezd, vozidla objíždějící hlavní plochu náměstí mají přednost před vozidly přijíždějícími z bočních ulic.

Rozšířena byla pěší zóna, a to o ulice Parléřova, Brandlova a Karlova, přičemž v posledně jmenované ulici byla též obrácena směrnost. Výjezd dopravní obsluhy je možný pouze směrem na Karlovo náměstí. V Brandlově ulici - ve směru ke Kouřimské ulici - byla instalována mechanická zábrana z litinových sloupků, od hranice křižovatky s Karlovou ulicí ke Kouřimské se tak z Brandlovy ulice stala slepá komunikace. Další zábrana byla umístěna v Kutnohorské ulici, opět za hranicí křižovatky s Karlovou ulicí při výjezdu z Karlova náměstí.

Výraznou změnou, která nejspíše bude řidičům po nějaký čas (než si zvyknou) komplikovat život, je zjednosměrnění Mostní ulice a Masarykova mostu. Po této trase je průjezd možný pouze ve směru na Zálabí, nazpět mohou jezdit pouze autobusy hromadné dopravy a cyklisté.

Dle vyjádření starosty Miroslava Kaislera budou dopravu v centru - po dobu minimálně čtrnácti dnů - hlídat a usměrňovat městští strážníci.
kop