Cerhenický starosta, šéf kolínské organizace ČSSD a krajský zastupitel Marek Semerád nenechá vedení Města Kolína ve věci uzavřených smluv s právníky Tomášem Kasalem a Borisem Jančákem vydechnout (viz zde). Nyní tvrdí, že město porušilo zákon. "Po prostudování dotčených smluv města Kolín sděluji, že dle mého názoru jde o podlimitní veřejnou zakázku na služby ve smyslu paragrafu 12 zákona číslo 137/2006, o veřejných zakázkách (Zákon), neboť předpokládaná hodnota veřejné zakázky počítaná podle paragrafu 15 ve spojení s paragrafem 14 odstavce 1 Zákona převyšuje částku 2 miliony korun (80 tisíc korun x 48 měsíců) . Dále se domnívám, že v případě obou smluv jde stále o jednu zakázku ve smyslu paragrafu 13 odstavce 4 zákona. Pokud nebylo provedeno výběrové řízení dle Zákona, došlo k porušení Zákona. Kontrolovat dodržování zákona je v pravomoci Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Úřad může řízení ve věci zahájit i z moci úřední, pokud obdrží odůvodněný podnět," oznámil Marek Semerád, který nám sdělil, že podnět podá. Město má samozřejmě opačný názor. "Město Kolín konstatuje, že ve věci uzavřených smluv o právní pomoci platí jeho doposud zveřejněná stanoviska. Podle názoru Města se v daném případě nejedná o podlimitní veřejnou zakázku ve smyslu zákona číslo 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a to z toho důvou, že hodnoty služeb, které hodlá město pořídit v průběhu účetního období, nedosahují v žádném případě hodnot stanovených zákonem pro podlimitní veřejné zakázky," míní Boris Jančák (na snímku). meč

Boris Jančák. Foto - www.kolinaci.cz