Obecní úřad v Polepech není spokojen s vysokou hladinou hluku z nedávno otevřeného obchvatu Kolína. Vyzval proto občany, aby mu napsali, kdo se cítí být postižen hlukem a v kterých dnech, respektive hodinách. "Potom se pokusíme sestavit dopis požadující hlukové měření, dosypání náspu u mostu přes údolí Polepky, instalaci protihlukové stěny i na straně přivrácené k Polepům atd. Od naší iniciativy si slibujeme určitě nápravu nedostatků projektu tak, abychom o obchvatu co nejméně věděli, " řekl starosta obce Rostislav Vodička. meč