Masarykův most v Kolíně rada města opět zjednosměrnila. Od minulého úterý tak po starém mostě mohou jezdit pouze auta ve směru od centra. Nařízení platí od roku 2005, kdy radnice na doporučení dopravně-inženýrské studie, která měla za úkol zklidnit dopravu v centru a poblíž něj, zavedla opatření zakazující vjezd vozidel (kromě městské autobusové dopravy a cyklistů) ve směru od Zálabí. V poslední čtvrtině loňského roku byl most zobousměrněn. Šlo o dočasnou úpravu po dobu oprav Veltrubské a Ovčárecké ulice. Situace trvala jen do rozhodnutí radních 21. ledna. Právě na závěry uvedené studie se odvolává i místostarosta Roman Pekárek, který odpovídá za oblast dopravy. "Závěry studie nikdo nevyvrátil a tudíž je zjednosměrnění dopravy na Masarykově mostě správné," dodal. Řidiči si však na návrat k omezení nezvykli a po celý týden houfně porušovali zákaz vjezdu. Proto také byla městská policie vyzvána k vyšší bdělosti nad jeho dodržováním. meč