V pondělí 11. září se budou konat hned dva pietní akty, první k poctě brigádního generála in memoriam Václava Morávka v Kolíně Obchodní akademií v Kolíně, druhý na počest generálmajora in memoriam Josefa Mašína u pomníku v Lošanech. Akci pořádá Společnost Václava Morávka ve spolupráci s Armádou ČR.

 Velmi nadějně původně vypadala možnost účasti prezidenta České republiky, Václava Klause, nicméně z důvodu pracovní vytíženosti se nakonec omluvil. Zastoupí jej náčelník vojenské kanceláře, generálporučík Ing. Vlastimil Picek. Ministra obrany zastoupí brigádní generál Ing. Vladimír Trněný. Z dalších pozvaných účast prozatím potvrdili: poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Ondřej Plašil; zástupce náčelníka GŠ Armády ČR, generálmajor Ing. Emil Pupiš; náměstek hejtmana Středočeského kraje, Ing. Josef Kantůrek; starosta Prahy 6, Mgr. Tomáš Chalupa; velvyslanec Slovenské republiky, Mgr. Ladislav Ballek; vojenský přidělenec velvyslanectví USA, podplukovník David Barsness; vojenský přidělenec velvyslanectví Britského království, plukovník Simon Newton; armádní generál v záloze, Ing. Jiří Šedivý; velitel základny taktického letectva v Čáslavi, plukovník Ing. Jiří Verner; Konfederace politických vězňů Kolín; Skautská organizace v Kolíně, Aktivní zálohy Armády ČR a někteří členové Zastupitelstva města Kolína.

Věnce a květiny budou pokládány vojáky čestné stráže Armády ČR. Hudební doprovod zajistí Posádková hudba Armády ČR Hradec Králové. Oba pietní akty bude moderovat herec Činoherního klubu v Praze, Ondřej Vetchý.
kop

Program pietního aktu u pamětní desky Václava Morávka v Kolíně
13:15 – 13:50 - shromáždění účastníků v budově Městského divadla, přebírání věnců a květin vojáky čestné stráže Armády ČR
13:50 – 14:00 - přesun účastníků před budovu Obchodní akademie
14:00 – 14:05 - úvodní slovo moderátora, přelet bojových letounů, uvítání starostou města a představení účastníků
14:05 – 14:08 - seřazení účastníků před aktem pokládání věnců a květin
14:08 – 14:20 - vlastní akt pokládání věnců a květin k pamětní desce   
14:20 – 14:40 - proslovy : zástupce MO ČR a GŠ Armády ČR, brigádní generál Ing. Vladimír Trněný, velvyslanec Slovenské republiky, Jeho excelence Mgr. Ladislav Ballek, zástupce Společnosti Václava Morávka, Jiří Buřič
14:40 – 14:45 - státní hymny Slovenské a České republiky, zakončení

Předpremiéra dokumentu o Morávkovi v Kině 99
14:45 – 14:55 - přesun účastníků do kina 99 v Zahradní ulici
15:00 – 15:25 - předpremiérové promítnutí televizního dokumentu režiséra Miloslava Kučery a scénáristy Viléma Čermáka, s názvem „Konec štábního kapitána Václava Morávka“ s úvodním slovem pana režiséra
15:25 – 15:35 - přesun účastníků k vozidlům
15:35 – 15:55 - přejezd účastníků do Lošan

Program pietního aktu u pomníku Josefa Mašína v Lošanech
16:00 – 16:05 - úvodní slovo moderátora, starosty obce a představení účastníků
16:05 – 16:08 - seřazení účastníků před aktem pokládání věnců a květin
16:08 – 16:20 - vlastní akt pokládání věnců a květin k památníku
16:20 – 16:40 - proslovy : místopředseda Senátu PČR, ing. Edvard Outrata, náměstek hejtmana Středočeského kraje, ing. Josef Kantůrek, starosta obce Lošany, Miroslav Jelínek a vnučka generála Mašína, slečna Sandra Mašínová
16:40 – 16:55 - státní hymny Slovenské a České republiky, seskok výsadkářů, zakončení
17:00 - odjezdy účastníků


Archiv - Pietní akt - září 2005

Archiv - Pietní akt - září 2005

Archiv - Pietní akt - září 2005

Archiv - Pietní akt - září 2005