Automobilka TPCA ve spolupráci s Nadací Partnerství uzavřela 5. ročník grantového programu Partnerství pro Kolínsko. Jeho prostřednictvím podporuje rozvoj kolínského regionu částkou 4 mil. Kč ročně.

V letošním ročníku byly vyhlášeny, stejně jako v uplynulých letech, priority bezpečná doprava a životní prostředí. Novou prioritou, nazvanou rozvoj regionu, se TPCA snažila podpořit projekty, které mají ambice získat prostředky z evropských fondů, a projekty organizací zaměřených na práci s předškolními dětmi. Nezávislá komise vybrala z celkového počtu 60 žádostí dohromady 19 úspěšných projektů. V oblasti bezpečné dopravy bude podpořeno 5 projektů za 1.582.500 Kč. Dalších 5 projektů věnujících se ochraně životního prostředí se podělí o 913.090 Kč a celkem 9 projektů směrovaných na aktivity předškolních dětí a žádostí o evropské peníze získalo v součtu 1.504.410 Kč.

TPCA letos podpoří například výstavbu dětských hřišť v Kolíně, vznik cykloturistické trasy kolem Kutné Hory, činnosti rodinných center, zpracování podkladů pro dotaci na rekonstrukci objektu komunitního centra financovaného z fondů EU, rozvoj neziskových organizací na Kolínsku, ekologický program pro návštěvníky mateřského centra, zajištění bezpečnosti v dopravně nepřehledném úseku silnice a několik zajímavých projektů mateřských škol. Na co přesně budou peníze z programu využity, se dočtete v úterním čísle týdeníku Kolínský Pres. meč