Většina Kolíňáků zpozorovala praskliny na domě Pekařství Jan Hankovec v Pražské ulici. Za těmito zdánlivě nepatrnými puklinami se ale skrývají nemalé problémy, které v září 2007 vyústily v soudní spor. Žalobcem je pekařství, žalovanou stranou město Kolín a firmu Vodos. Tedy vlastník a provozovatel kanalizace. Jádrem pře je zjistit, co způsobilo poškození porušující statiku domu pekařství. Jeho majitelé požadují od města úhradu na zajištění statiky 2,4 mil. Kč. Žalobci se domnívají, příčinou praskání domu a propadání dvora je špatný stav kanalizace. Pod objekty pekařství totiž vede stoka zhruba 350 let stará. Pravděpodobně nikdy v minulosti opravována nebyla. Statik Zdeněk Dobiáš v červnu 2006 konstatoval havarijní stav a doporučil rekonstrukci kanalizace. Jenže práce zadané a placené městemse nepovedla a výsledkem je zmíněný spor. Soudkyně Okresního soudu Kolín Monika Mikšovská označila občanskoprávní spor za složitý. Další znalecký posudek nařízený soudem by jako stěžejní důkazní prostředek měl osvětlit, co je příčinou škody. Aktéři pře se u soudu mají sejít znovu v lednu. Podrobně o případu píše dnešní nové číslo týdeníku Kolínský Pres. červ, meč

Hankovcovo pekařství vykazuje viditelné trhliny. Foto - Jiří Červín