Základní umělecká škola v Pečkách se dočká rekonstrukce. Město Pečky využilo možnosti a ve spolupráci s Místní akční skupinou Podlipansko požádalo o dotaci z Regionálního operačního programu (ROP) Střední Čechy. Náročná intenzivní příprava žádosti, její podání na Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti NUTS2 Střední Čechy v Praze a 5 měsíců napětí, zda práce i vynaložené peníze nebyly zbytečné. Celková cena projektu je 25,7 mil. Kč, dotace z ROPu činí 23,7 mil. Kč, z městského rozpočtu budou dodány 2 mil. Kč. Nyní se připravuje smlouva o poskytnutí dotace, jakmile se tato podepíše, práce na projektu se zahájí naplno - město vybere dodavatele stavby. V rámci projektu se rozšíří kapacita školy, vzniknou nové učebny (354 m2), důstojný archiv (51 m2) a koncertní sál, budou zrekonstruovány stávající třídy a sociální zařízení, nakoupí se vybavení do školy (keramická pec, hudební nástroje a zvuková aparatura, stojany pro mladé výtvarníky, výpočetní technika), upraví se prostor kolem školy a v neposlední řadě - budova bude bezbariérová. meč