V pondělí 12. prosince bude opět uvedeno do provozu parkoviště v areálu kolínského pivovaru, jehož horní nádvoří prošlo kompletním předlážděním. Řidiči by měli dávat pozor na nové dopravní značení, protože se změní směr pohybu vozidel. Jisté problémy s parkováním lze očekávat v ranních a podvečerních hodinách, kdy budou hůře viditelná kamennými kostkami vymezená parkovací stání. Parkoviště se nachází v památkově chráněném objektu a výsledné řešení rekonstrukce, včetně jistého snížení počtu parkovacích míst, je kompromisem mezi zájmy města Kolína a orgánů památkové péče. V budoucnu bude v areálu ještě vybudováno nové osvětlení, včetně přístupových cest, a provedeny zahradnické úpravy.