Rekonstrukce Ovčárecké se blíží. Územní rozhodnutí o umístění stavby bylo stavebním úřadem vydáno 30. března, nyní odbor dopravy Městského úřadu v Kolíně, jako speciální stavební úřad ve věcech silnic II. a III. tříd, zahájil stavební řízení na povolení stavby „Rekonstrukce silnice II/328 Kolín - Ovčáry.“ Stavba se má týkat úseku od železniční vlečky do Parama k nově vybudované a teprve před dvěma dny zprovozněné okružní křižovatce u Ovčár.

Námitky mohou účastníci řízení uplatnit nejpozději do 13. června. Podklady rozhodnutí jsou k nahlédnutí na odboru dopravy každé pondělí a středu, a to vždy od 8 do 17 hodin. I mimo uvedené termíny si však lze domluvit schůzku.

Dle radního Ondřeje Plašila by samotná rekonstrukce měla být realizována v době od srpna do listopadu.
kop