Město Kolín získalo prostřednictvím grantového programu TPCA Partnerství pro Kolínsko 700 tisíc korun na projekt s názvem Sejdeme se na ostrově. Ten je rozdělen na dvě části. Jeho cílem je jednak vybudovat na části Kmochova ostrova cykloodpočívadlo a piknikové místo pro veřejnost. "Prostor bude vybaven lavicemi se stoly, lavičkami, altánkem, stojany na kola, odpadkovými koši, infotabulemi a malým ohništěm pro grilování. Celý prostor a jeho nejbližší okolí bude vhodně upraveno a osvětleno. Projekt bude dokončen do konce roku 2012," vysvětlila mluvčí radnice Jiřina Holubová. Součástí projektu bude i výroba a umístění přístavního můstku pro kotvení malých plavidel na Kmochově ostrově. "Přístavní můstek bude plovoucí, o rozměrech 19,9 krát 1,5 metru, upoutaný ke břehu a s břehem spojený pohyblivou lávkou a vybavený prvky pro vyvazování lodí. K dispozici bude vodovodní a elektrická přípojka. Můstek bude vyroben v souladu s technickými a bezpečnostními předpisy a v minimálním bezúdržbovém provedení," ozřejmila mluvčí. Výroba a umístění můstku - včetně pozemních úprav - je plánováno do konce roku 2012 a "slavnostní otevření" a plný provoz na jaro 2013. Celkové náklady na projekt činí 1.261.474 koruny. meč