Rada města Kolína podpořila návrh na prodej zbývajícího 5 % podílu ve společnosti Městská autobusová doprava Kolín 95 %. „Na základě nabídky společnosti Connex Východní Čechy mi rada města dala za úkol pokračovat v jednání o prodeji, připravit smlouvu a navrhnout ji zastupitelstvu k případné realizaci,“ řekl místostarosta Roman Pekárek. Cena dosud nebyla stanovena, pouze nabídnuta, a to v intencích prvního prodeje 95 % podílu.

 Do tvorby cen bude podle Romana Pekárka město moci zasahovat i po případném prodeji zbývajícíh podílu. „Určitá část možností zasahovat do cen je skryta v původní smlouvě o prodeji 95 %, ale daleko podstatnější možnost je vlastně součástí každoročně uzavírané smlouvy o provozování veřejně prospěšné služby,“ dodal místostarosta.

 O prodeji se bude jednat na dnešním zasedání Zastupitelstva města Kolína.
kop