Kolíňačka Jolana Burešová převzala ocenění za kulturu v rámci Dne Poděbrad. Galavečer proběhl 4. března v divadle Na kovárně. Z rukou starosty Ladislava Langra dostala cenu za obětavou a úspěšnou práci ve prospěch regionální kultury (viz foto). Jolana Burešová je autorkou několika celovečerních představení. Taneční komiks Garfield se v současné době hraje na prknech českých divadel. V kolínském divadle jej mohou diváci shlédnout  10. a 11. dubna od 9.30 hodin. Představení jsou určená pro školy. V květnu Garfielda uvidí diváci v Severočeském divadle opery a baletu Ústí nad Labem. Jolana Burešová je učitelkou tanečního oboru ZUŠ v Kolíně a ZUŠ Poděbrady. Současně je vedoucí TK Kocour Modroočko, jehož základnu tvoří na 60 tanečníků. Má hlavní zásluhu na existenci recesní pánské taneční skupiny Rasputin. Velkou měrou se zasadila o úspěšné integrační projekty, které zapojují děti z dětských domovů do uměleckých aktivit. von