Odbor dopravy Středočeského krajského úřadu jako speciální stavební úřad 5. září vydal stavebníkovi a investorovi (Ředitelství silnic a dálnic ČR) povolení k provedení stavby na výše uvedenou na 1,8 km dlouhý úsek stavby obchvatu, tedy od stávající křižovatky Kolín západ - Praha - Nová Ves I ke Štítarům. Povolení se týká stavby v katastrech obcí Kolín, Nová Ves I a Štítary. Najednou probíhá i stavební řízení na výstavbu drážních objektů. "Stavba bude zahájena neprodleně po nabytí právní moci stavebních povolení," řekla mluvčí investora Mgr.  Martina Vápeníková. To znamená zhruba 10. října. Povolení musí totiž nejprve viset 15 dnů na úřední desce a dalších 15 dnů je vyčleněno na námitky. Poté se teoreticky může začít stavět. Připomeňme, že stavba je kvůli nedořešenému vyvlastnění rozdělena na čtyři úseky, které však budou dokončeny a kolaudovány současně. Co stálo za zdržením začátku stavby? "Na základě geofyzikálního průzkumu byla stanovena místa možných archeologických nálezů, jejichž počet se při sejmutí ornice v trase zvýšil a množství nálezů výrazně překračuje předpoklady. Archeologický průzkum stále probíhá a termín jeho dokončení nelze pevně stanovit. Stále probíhají vyvlastňovací řízení, a to ve dvou úsecích stavby," řekla dále Mgr. Vápeníková. Více v dnešním novém vydání týdeníku Kolínský Pres. meč