Předevčírem uspořádalo sdružení Kolín - náš domov další besedu o obchvatu, jíž se zúčastnilo asi 70 občanů. Během diskuze výkonný ředitel Ředitelství silnic a dálnic Michal Hala připustil, že stavba nemusí být otevřena v prosinci 2010, jak zní smlouva se zhotovitelem. Velkým problémem mohou být probíhající vyvlastňovací řízení. Majitelé pozemků, kteří nesouhlasí s jejich výkupem, totiž  mají možnost se odvolat k soudu, případně využít dovolání u Ústavního soudu, jsou-li přesvědčeni, že v jejich případě došlo k nedodržení zákona. Michala Hala si ale myslí, že ŘSD postupuje v jeho mezích. Starosta Jiří Buřič řekl, že chápe dotčené osoby, ale že stále doufá v dohodu. Stavba obchvatu začala 1. etapou, kterou je 1,8 km dlouhý úsek od Pražského předměstí po budoucí estakádu přes Štítarské údolí. Má být dokončena v prosinci tohoto roku a stát má 300 mil. Kč. meč