Rok po uvedení do předčasného užívání byl v prosinci 2013 kolínský obchvat v tichosti kompletně zkolaudován. Po našem dotazu nám to sdělila mluvčí Středočeského kraje Nicole Mertinová. Od otevření byla přeložka silnice I/38 cílem kritiky především kvůli hluku. Město dokonce provedlo vlastní měření, ale podle 1. místostarosty Tomáše Růžičky překročen nebyl. Občané obce Polepy zase brojili proti nebezpečné křižovatce U Cihelny. Objevily se i výhrady, že protihluková skla na štítarské estakádě neodpovídají normám. Ze studie společnosti Greif-akustika Praha, jež vznikla v srpnu 2011, se obchvat v místě Kouřimského předměstí posunul o 30 metrů blíže k městu vzhledem k předcházející akustické studii. Své připomínky poslala na krajský úřad i kolínská radnice. Jestli však bude Ředitelství silnic a dálnic ČR ochotno nějaké připomínky přijmout, je ve hvězdách. Záporné odpovědi nasvědčují slova hejtmana Josefa Řiháka. "Stavba kolínského obchvatu fungovala značnou dobu v režimu předčasného užívání. Po tuto dobu je stavebník povinen dokončit jakékoliv práce na stavbě tak, aby mohla být zkolaudována jako celek. Není nám známo, že by stavba nebyla dokončena podle odsouhlasené projektové dokumentace," vyjádřil se hejtman. meč