Odbor správních činností a přestupků Městského úřadu Kolín, správní oddělení, rozšiřuje úřední hodiny. Na pracovišti správního oddělení (občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel) si tak občané mohou své záležitosti vyřídit i v úterý, a to od začátku dubna. "Od ledna 1. ledna 2012 je vydáván nový občanský průkaz se strojově čitelnými údaji (s čipem nebo bez čipu). Z důvodu nového technického zpracování žádostí o občanské průkazy a navýšení úkonů spojených s realizací příjmu žádosti a výdeje hotového dokladu, jsou ve stávající úřední dny, zejména ale v pondělí a ve středu, pracoviště občanských průkazů a cestovních dokladů přetížena tak, že nelze vyřídit všechny příchozí občany v krátké čekací době, případně je po 15. hodině nelze vyřídit vůbec. Ve snaze zlepšit servis pro občany rozšiřujeme proto od 1. dubna počet úředních dnů o úterý a to od 8 do 14 hodin. Vytvořením vyššího počtu úředních hodin bychom chtěli docílit plynulejšího přijímání žádostí i vydávání vyhotovených dokladů a tím zajistit co možná nejkratší čekací dobu k vyřízení požadavku občana," sdělila mluvčí radnice Jiřina Holubová. Městský úřad Kolín dále vyzval všechny občany, kteří za účelem cesty do zahraničí budou chtít vydat cestovní doklad, aby se dostavili k podání žádosti na pracoviště výdeje cestovních dokladů s dostatečných časovým předstihem a to již nyní, nejlépe ve čtvrtek (od 1. dubna ale i v úterý) v čase od 8 do 14 hodin. "Pokud necháte vše na poslední chvíli a budete požadovat vydání cestovního dokladu až v letních měsících, nejsme za stávajících podmínek přes naše maximální úsilí schopni garantovat přijatelnou čekací dobu. Agenda cestovních dokladů nebude před agendou občanských průkazů upřednostňována!" zní vzkaz z odboru správních činností a přestupků. meč