Starosta Jiří Buřič se sešel s Karlem Kostihou ze Štítar. Probrali okolnosti vyvlastnění pozemku manželů Kostihových pod budoucí trasou silničního obchvatu Kolína. Není divu, loňský slib o započetí stavby na jaře tohoto roku je značně ohrožen. Karel Kostiha už dlouho zdůrazňuje, že není spokojen jak se způsobem vykoupení jeho pozemků, tak s cenou, kterou mu za vyvlastnění majetku Ředitelství silnic a dálnic ČR jako investor obchvatu nabízí. "Do vyvlastňovacího řízení asi vstoupí město," okomentoval důvod schůzky starosta. "Trváme na splnění našich požadavků z června 2006. Jde nám o vykoupení všech stavbou dotčených nemovitostí, tedy i v budoucnu nevyužitelných pozemků vinou nepříznivých vlivů stavby, včetně kompenzace za obytný objekt. Vadí nám, že znalecký posudek, který si nechalo Ředitelství silnic a dálnic ČR vypracovat, tyto nemovitosti vynechal. Proto se bude muset posudek podle nás doplnit nebo aspoň ten stávající přepracovat," řekl po schůzce Karel Kostiha. Více v dnešním vydání týdeníku Kolínský Pres. meč