Rada města Kolína schválila rozpočet města Kolína na letošní rok. Rozhodující slovo mají však zastupitelé, kteří jej projednají 27. ledna. Nový rozpočet je sestaven jako velmi mírně přebytkový. Na příjmové straně počítá se sumou o 1,17 milionu korun vyšší oproti výdajům. V kostce se dá říct, že rozpočet předpokládá zahájení stavby nového autobusového nádraží hned vedle vlakového a naopak neuvažuje aspoň o začátku stavby víceúčelové haly v areálu Vodního světa. Je rovněž třeba upozornit na to, že letos skončí největší investice v novodobých dějinách Kolína, jíž je modernizace čistírny odpadních vod v Brankovické ulici. Do ní má město nasypat celkem 60 milionů z přibližně 160 milionů korun. Celkové příjmy včetně dotací mají činit bezmála 974 milionů korun. Město například počítá se ziskem za prodej pozemků v Průmyslové zóně Kolín-Ovčáry firmám Solarco a CCM Machinery (23,5 milionu korun) a Lotte Group (4,1 milionu). Doplatek v hodnotě 6,5 milionu korun má dojít od společnosti K2 Invest za prodej pozemku v bývalém areálu technických služeb. Téměř 4 miliony korun se čeká za prodej bytů z majetku města a dalších 11 milionů za prodej jiných nemovitostí. Na straně výdajů, na něž je určeno skoro 973 milionů korun, jsou pro letošek veškeré rozjeté investiční akce. "Investice jsou obrovské, ačkoliv se to nezdá," komentoval 2. místostarosta Jan Pospíšil. Podle jeho tvrzení jde o 250 milionů korun. "Máme velkou zásobárnu investičních akcí. Spoustu z nich jsme museli pro letošek vyškrtat. To se týká rovným dílem všech odborů městského úřadu. Pokud bychom chtěli realizovat všechny návrhy, byl by rozpočet 100 milionů korun v mínusu," doplnil starosta Vít Rakušan. Celý návrh rozpočtu je k vidění na úřední desce města Kolína. meč