Město Kolín chce znát názor občanů na vybudování nové víceúčelové sportovní haly. Vyzvalo je proto, aby se zapojili do ankety, jejímž prostřednictvím chce zjistit, jestli vůbec mají zájem o její stavbu a na kterém místě ze dvou jmenovaných (v areálu Vodního světa nebo v Borkách) by podle jejich názoru měla stát. Hlasovat lze přes webový portál města nebo fyzicky díky anketním lístkům, které jsou k dispozici na podatelnách Městského úřadu Kolín na Karlově náměstí. Názor je nutné doručit buď na marketing@mukolin.cz nebo na podatelnu radnice do 30. srpna. Vedení města má za to, že pořádnou sportovní halu Kolín potřebuje, shoduje se však na tom, že ne za každou cenu. meč