Odbor výstavby Městského úřadu v Kolíně zahájil územní řízení na stavbu obchodního centra Plus Discount v Havlíčkově ulici. Umístěné bude zelené louce v prostoru vymezeném výrobním závodem KOPOS Kolín a objektem Integrované střední školy a již zmíněnou ulicí. Celková zastavěná plocha má celkově činit 1.925,31 m2, celkový obestavěný prostor dosahuje 14.440,00 m3. Přilehlé parkoviště bude mít kapacitu 296 stání.

Další zatím nejmenované obchodní středisko v Kolíně má vzniknout v městské části Helada. Celková zastavěná plocha prodejny potravin je plánována na 1.930 m2. Předpokládaná průměrná četnost provozu osobní vozidel se uvažuje cca 45 příjezdů a odjezdů za hodinu. Záměr je v souladu s územním plánem města Kolína. meč