Rada Města Kolína schválila návrh na oslovení firem pro zhotovení veřejných zakázek na Městský dohledový kamerový systém a Komparaci a zefektivnění kamerového systému. I díky dotaci z programu prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR město koupí 3 nové kamery. Jednu nechá umístit na roh Kovářské ulice s dohledem do ulic Pražská a Na Hradbách. Druhou kameru hodlá na návrh Policie ČR instalovat do Kouřimské ulice k malé kruhové křižovatce. Měla by pomoci při odhalování trestné činnosti páchané v hernách, které se nacházejí právě poblíž malé kruhové křižovatky. O umístění třetí kamery zatím není rozhodnuto. Současně bude zkvalitněno již nepříliš funkční záznamové zařízení. Zakázky musejí být splněny do konce tohoto roku, jinak by město muselo dotaci vrátit. V současnosti má Kolín 16 kamer. Kolín obdržel jako jedno z mála měst státní dotaci na letošní program prevence kriminality v plné výši, tedy 1,35 milionů korun. Dalších cca 600 tisíc dodá městský rozpočet. Kromě nákupu nových kamer by se mělo opravit freestylové hřiště pod Novým mostem. meč