Bylo zahájeno stavební řízení Modernizace zastřešeného terminálu nového autobusového nádraží v Rorejcově ulici v Kolíně.  Z popisu zjistíme, že modernizace zahrnuje 8 odjezdových stání. Další tři odjezdová stání jsou navržena v zálivu podél Rorejcovy ulice. Projekt dále zahrnuje návrh odstavné plochy pro autobusy o kapacitě10 stání, která jsou řazena podélně ve východní části stávajícího autobusového nádraží. Propojení nového autobusového terminálu s vlakovým nádražím je zajištěno pomocí nového schodiště a šikmé rampy. Prostor před vlakovým nádražím je řešen s ohledem na možnost posezení při čekání na autobusovou/vlakovou dopravu. V tomto prostoru jsou také navrženy úschovny jízdních kol.  K projednání návrhu ústní jednání spojené s ohledáním na místa je stanoveno na úterý 17. května v 9 hodin v zasedací místnosti odboru výstavby. pres