K 30. listopadu bylo na Úřadu práce v Kolíně včetně dislokovaného pracoviště v Českém Brodě evidováno 4.278 uchazečů o zaměstnání z kolínského okresu, z toho 2.412 žen (tj. 56,4 %). Oproti měsíci předchozímu, kdy ÚP Kolín evidoval 4.212 klientů, míra nezaměstnanosti stoupla z 8,2 % na 8,3 %. Srovnáme-li však tento statistický údaj se stejným měsícem o roce předešlém, pak letos bylo evidováno o 247 uchazečů méně.

V průběhu listopadu kolínský úřad práce evidoval celkem 535 nových uchazečů, což je ve srovnání s měsícem říjnem o 69 více a ve srovnání s listopadem loňského roku více o 36. Úřad práce vyřadil z evidence 494 uchazečů, což je o 210 méně než v říjnu a o 94 méně než v listopadu 2003.

Úřad práce zprostředkoval zaměstnání 82 osobám, nově vzniklých dotovaných míst z toho bylo 34. Celkem 302 uchazečů se uplatnilo jiným způsobem a z jiného důvodu, kterým je např. odchod do starobního důchodu či odhlášení se z evidence na vlastní žádost apod., bylo úřadem vyřazeno 75 uchazečů o zaměstnání. V 35 případech došlo k vyřazení z evidence, a to z důvodů úmyslného maření součinnosti s úřadem práce.

Občanů se změněnou pracovní schopností registroval úřad práce 616, absolventů všech stupňů škol a mladistvých 416. K poslednímu dni měsíce listopadu evidoval Úřad práce v Kolíně 519 volných pracovních míst, což znamená, že na jedno pracovní místo připadlo 8 uchazečů.
kop