K 31. květnu bylo na Úřadu práce v Kolíně (včetně dislokovaného pracoviště v Českém Brodě) evidováno celkem 4.069 uchazečů o zaměstnání z kolínského okresu, z toho 2.273 žen (tj. 55,9 %). Oproti měsíci předchozímu, kdy úřad práce evidoval 4.305 klientů - tedy o 236 více, míra nezaměstnanosti klesla z 8,3 % na 7,9 %. Srovnáme-li tento statistický údaj se stejným měsícem v roce předešlém (4.305), pak letos bylo evidováno o 236 uchazečů méně.

V průběhu května kolínský úřad práce evidoval celkem 418 nových uchazečů, což je ve srovnání s dubnem (479) o 61 méně a ve srovnání se stejným obdobím roku 2004 (472) o 54 uchazečů méně. Úřad práce vyřadil z evidence 660 uchazečů, což je o 30 méně, než v minulém měsíci (690) a o 3 méně, než ve stejném měsíci roku předešlého (663).

Úřad práce zprostředkoval zaměstnání 88 osobám, nově vzniklých dotovaných míst z toho bylo 11. Celkem 420 uchazečů se uplatnilo jiným způsobem a z jiného důvodu, kterým je např. odchod do starobního důchodu či odhlášení se z evidence na vlastní žádost apod., úřad vyřadil 94 klientů. V 58 případech došlo k vyřazení z evidence, a to z důvodů úmyslného maření součinnosti s úřadem práce.

Občanů se změněnou pracovní schopností registroval úřad práce 644 (15,8 % z celkového počtu nezaměstnaných), absolventů všech stupňů škol a mladistvých 248 (6,1 % z celkového počtu). K poslednímu dni měsíce května evidoval Úřad práce v Kolíně 690 volných pracovních míst, což znamená, že na jedno pracovní místo připadlo cca 6 uchazečů.
kop