Kolínský starosta a kandidát na středočeského hejtmana Vít Rakušan se rozpovídal o Průmyslové zóně Kolín/Ovčáry  a naznačil, jakou cestou by se mělo současné vedení města ubírat. „My nejsme pro to a za našeho vedení se tak rozhodně nestane, aby byla další půda v Kolíně změněna územním plánem ze zemědělské půdy na průmyslovou.
Myslíme si, že trend v této době správný není a naše země je skutečně logistickými centry a průmyslovými zónami zaplavena a rozhodně teď není potřeba budovat nové průmyslové zóny. Spíše bychom se měli zabývat tím, jakým způsobem využívat staré brownfieldy (jde o urbanistický termín označující nevyužívané území, může se jednat o jednotlivé budovy, komplexy budov, areály s budovami nebo jen plochy bez budov).
Ale pokud tady máme infrastrukturně vybavenou průmyslovou zónu, do které město investovalo obrovské peníze, je to koneckonců jedna z částí našeho obrovského zadlužení, a pokud už se jednou kdysi v historii rozhodlo, že toto bude průmyslová zóna, tomu se celá strategie přizpůsobila, je naší povinností právě sem průmysl koncentrovat a nevyužívat k tomu zemědělskou půdu.
Samozřejmě se snažíme jednat s takovými investory, kteří do regionu něco přinášejí  a kteří budou zodpovědnými sousedy do budoucnosti a budou se snažit podílet na kulturně-společenském bytí v Kolíně.
Tím například je firma Tsubaki, která v současnosti staví v průmyslové zóně u Ovčár. Ta se například ptá, jak by mohla být v našem regionu viditelná a přínosná,“ řekl Vít Rakušan. meč