Kolínská oblastní nemocnice klade důraz nejen na informovanost veřejnosti prostřednictvím internetových stránek (www.nemocnicekolin.cz), ale snaží se též vybudovat moderní interní informační systém, tvrdí ředitel nemocnice Luděk Rubáš. „Máme moderní, interaktivní intranet, který slouží k vlastní výměně informací, pokynů a příkazů ve vztahu management a zaměstanci.“

Nový informační systém prý umožňuje flexibilně reagovat na výpadky zdravotní péče či v případě ekonomických problémů. Prozatím v první fázi vývoje je podle ředitele Rubáše skladování a přenos dat pro zobrazovací metody. „První zárodky systému již fungují a některá data vyšetření počítačovým tomografem a dalšími moderními vyšetřovacími metodami je možné přenášet na dálku, aby mohla být vyhodnocována nejen na místě samotného vyšetření.“ Nový informační systém však má být plně rozvinut až v souvislosti s dokončením výstavby pavilonu centrálních operačních sálů, plánované na první pololetí příštího roku.
kop