Kanalizace v ulici U Jána, kterou asi před třemi lety vybudovala firma Stasix, je trnem v oku kolínské radnici. Podle místostarosty Jiřího Buřiče byla vybudována nekvalitně, což se začíná projevovat právě v současné době. Firmě Březina, která v ulici U Jána provádí výstavbu kufru a podkladu, se na jednom místě propadl bagr. „Vlastně až díky této nehodě jsme zjistili, že původní práce byla provedena nekvalitně. Nebyly utěsněny spoje jednotlivých kanalizačních rour, došlo k vyvalení splaškové a tím vznikly velké kaverny,“ řekl místostarosta Buřič s tím, že odhadované škody pouze v místě havárie činí cca 4 mil. Kč. Stasix se sice nabídl, že poškozené místo opraví, nicméně radnice trvá na kompletní opravě celého úseku, neboť se domnívá, že původní stavba byla provedena chybně celá. V praxi tedy vše opraví firma Březina, která samozřejmě za práci dostane zaplaceno, a až poté se město bude dohadovat o rozsahu reklamace, jejíž plnění by se prý mohlo vyšplhat až do výše cca 15 mil. Kč. Podle Jiřího Buřiče jde v obdobných záležitostech o zcela standardní postup.
kop