"Krize se nás dotkla významně, byť ne likvidačně. Výpadek zakázek za prosinec a leden byl meziročně v oblasti 50 %! Trend února a března vykazuje nadějné zlepšení nikoli ovšem k původním objemům. Jak bude velké a rychlé, to je zatím otázka za 100 bodů. Kromě řady dalších opatření jsme byli bohužel nuceni snížit stav zaměstnanců o téměř 10 %," uvedl ředitel Lučebních závodů Kolín Miroslav Urban.

Společnost J.M. Kapa, jejímž předmětem podnikání je výroba plechových výrobků, musela snížit výrobu. "V březnu a v příštích měsících očekáváme ještě větší propad," předpokládá Karel Doubrava. Není divu, že firma omezuje počet pracovníků, zkracuje pracovní dobu a zavádí krizový management. Přidal i úvahu na téma, jak by mohl stát pomoci.

Rovněž společnost Colognia press, která vyrábí a tiskne samolepící etikety, musela omezit výrobu, snížit počet pracovníků a zkrátit pracovní dobu. Jak její majitel Pavel Kubáč dále uvedl, ve firmě sice nezavedl krizový management, ale pro zlepšení situace provádí dílčí kroky.

Snížit výrobu byla nucena v důsledku významného poklesu objednávek od zákazník i TONA Pečky produkující ruční nářadí. "Společnost reagovala již na snížení výroby ve 4. čtvrtletí 2008 snížením počtu zaměstnanců, v 1. čtvrtletí 2009 jsme byli nuceni přejít na čtyřdenní pracovní týden. Současně došlo ke snížení počtu pracovníků o zaměstnance, kteří dali přednost odchodu před přechodnou úpravou pracovní doby. Další případná opatření budou závislá na situaci v dubnu," prohlásila Věra Cháberová. Firma rovněž zavedla krizový management.

Ani společnost MiKing provozující v Kolíně servisní ocelářské centrum se nevyhnula snížení výroby v důsledku poklesu poptávky o cca 30 %. I proto snížila stav zaměstnanců o zhruba 20 %. Ve firmě sice zatím nesáhli ke zkrácení pracovní doby, ale využívá možnosti jejího přesunu. Krizový management nezavedla.

Více v dnešním novém vydání týdeníku Kolínský Pres. meč