Zastupitelstvo města Kolína 14 hlasy (tedy těsnou většinou) schválilo způsob úhrady směnky, jejímž prostřednictvím město dluží bance Raiffeisen 360 mil. Kč a jejíž platnost skončila 31. října. Jedná se o pozůstatek nesplněného závazku vlády ČSSD uhradit výstavbu bytů pro zaměstnance TPCA v lokalitách Kasárna a Vodárna. Nakonec se zástupci lidu po diskuzi rozhodli pro návrh vystavení krátkodobé směnky. Důvodem je jednak fakt, že v současné době se peněžní ústavy nehrnou do půjček, natož bez zástavy, jak požaduje město. S Raiffeisen bank se mu povedlo dohodnout na tom, že zástava nebude požadována a aktuální úrok nestoupne. Současně běží "evropská" soutěž na dodavatele dlouhodobého úvěru, jejíž výsledek by ale měl být znám na počátku nastávajícího roku. Zastupitelé zapředli rozpravu i o tom, zdali by právník JUDr. Jaroslav Zvolský, který město nejen v tomto případě zastupuje, neměl mít vyšší pojistku než uzavřenou na 50 mil. Kč (sociální demokrat Ing. Jiří Pěkný rovnou požadoval, aby Zvolského pojistka stoupla na hodnotu směnky), radní MUDr. Václav Navrátil zase vedení města kritizoval za to, že problém nevyřešilo dříve, ačkoliv o něm vědělo zhruba od května. Starosta Jiří Buřič mu odpověděl, že jednání s peněžními ústavy proběhlo dost, ale byla neúspěšná, i kvůli výše zmíněné podmínce o zástavě. Další jednání na toto téma se uskuteční 8. prosince, na kdy je naplánována další schůze zastupitelstva. Doplňme, že město má v současnosti další zhruba miliardový dluh. meč