V úterý 10. května se uskuteční vyšetření pigmentových znamének zcela zdarma. V době od 9 do 17 hodin na Karlově náměstí v Kolíně vyšetří dětské i dospělé pacienty odborní lékaři, kteří zjistí, zda některé znaménko na jejich kůži nepředstavuje nebezpečí, například zhoubný melanom. Odborníci také lidem doporučí, jak pokožku správně chránit před sluncem a jak rozpoznat první příznaky změny znamének při samovyšetření. Vyšetření budou probíhat ve stanu s potřebným soukromím. Cílem této veřejně prospěšné preventivní akce České průmyslové zdravotní pojišťovny je upozornit na nebezpečí zvyšujícího se výskytu melanomu a na nutnost prevence. měú kolín