Redaktor Kolínského Presu Jiří Červín minulý týden zjistil, že v plechovém hangáru na parkovišti v areálu bývalého pivovaru, jen pár kroků od městského odboru životního prostředí, leží volně přístupné chemikálie. Uvnitř objevil vysypanou igelitovou tašku s léky na předpis Augmentin, Flugalin, Lokren a mnohé další látky. Povalovaly se zde také kanystry přípravku Biostat asanex. Tento výrobek slouží k likvidaci plísní a škodlivých mikroorganismů. Košík ležící hned v sousedství obsahoval asi 10 lahví dezinfekce Lechlor a poblíž "vchodu" stál sud označený jako Lubrizol 4981 S.
Už podle nápisů se nejedná o neškodné látky, některé obsahují chlor a např. na etiketách jsou označeny křížkem jako dráždivé či žíraviny. Při manipulaci je třeba používat ochranné pomůcky. Vedoucí zmíněného odboru Pavel Horák po ohledání místa řekl: "Nebylo to nic dramatického, ale některé nalezené léky byly psychotropní, mohly by sloužit k výrobě drog. Také chemikálie obsahující chlor by mohly být problémem."

Kdo halu spravuje, není zřejmé? Po zániku Technických služeb, které ji využívaly jako sklad, aspoň podle vyjádření Zdenka Dudky z odboru správy bytových a nebytových prostor, měla převzít objekt společnost AVE Kolín. Její jednatelka, Věra Suchomelová, nám ale sdělila, že už vloni byla hala předána městu. "Informace, že společnost AVE Kolín má v areálu bývalého pivovaru nějakou halu, se nezakládá na pravdě. Ano, naše společnost zde měla do roku 2008 pronajaté prostory od Města Kolín, které sloužily jako sklady. Zhruba září 2008 byly tyto prostory zcela vyklizeny a předány zpět do užívání Městu Kolín," uvedla Věra Suchomelová. Podrobnosti a hlavně výsledek najdete v dnešním nejnovějším vydání týdeníku Kolínský Pres. meč

Hangár, kde se našly nebezpečné látky. Foto - Jiří Červín