Práce na Karlově náměstí byly zahájeny, dodavatel stavby musel vyčkat, až bude hotova síťářská firma, kterou si na rekonstrukci parovodu zjednala Elektrárna Kolín. Podle vyjádření místostarosty Jiřího Buřiče nebylo možné práce na parovodu dříve ukončit, protože používané technologie to nedovolily, přičemž použití výrazně dražších technologií by prý přineslo urychlení pouze v řádech dnů. Parovod v Pražské ulici, kde je stavba ze stejných důvodů též ve skluzu, by měl být dokončen 26. července. Hned poté mohou být započaty práce na kanalizaci. „V úseku proti bývalému květinářství Orchidea budeme kanalizaci řešit souběžně s termínem ´parovoďáků´, protože je tam nutné provést hloubkovou opravu. Pak už se bude jednat jen o přípojky,“ doplnil místostarosta Buřič.

 K vydláždění je připraven úsek Pražské od Karlova náměstí ke Kovářské ulici, jako první přijde na řadu chodník, hotov by měl být cca do tří týdnů. Dláždění náměstí je ale opět odvislé od dokončení parovodu a navíc se souběžně řeší kanalizace. Rozkopaná je i vetší část Rubešovy ulice. Každopádně termín dokončení náměstí i okolních ulic je stanoven do 31. října a město hodlá všechny dodavatele staveb tlačit, aby termín byl skutečně dodržen.
kop

Karlovo náměstí

Karlovo náměstí