Vodárenskou věž na Pražském předměstí Kolína, kterou před 5 lety město koupilo za 2,7 mil. Kč, se dodnes nepovedlo zařadit do seznamu technických památek, natož najít peníze i námět na její smysluplné využití. Jak starosta Jiří Buřič, jeden ze zastánců nákupu místní dominanty, potvrdil, tento stav patrně potrvá i nadále. Podle jeho vysvětlení není v zastupitelstvu vůle uvolnit finanční prostředky, jím odhadované na 6 až 8 mil. Kč, na zvelebení pamětihodné stavby. To potvrdili zástupci všech politických uskupení působících v zastupitelstvu. Např. František Švarc (KSČM) řekl, že vidí důležitější věci k řešení, na které nejsou peníze. "Ovšem, zcela jistě bychom zvedli ruku, pro vyčlenění přiměřené finanční částky na zvelebení a úpravu spodního ochozu věže, včetně jeho okolí tak, aby toto místo ´neplodilo ostudu´", dodal. Karel Molnár z ČSSD zase zpochybnil okolnosti koupě věže, které by se prý měly stát námětem pro šetření investigativních novinářů. Jiřina Veselá, radní a jediný zástupce Strany zelených v kolínském zastupitelstvu, sdělila, že preferuje především řešení bezpečné cyklodopravy ve městě, realizaci cyklotras a cyklostezek v návaznosti na okolí tak, jak je zpracováno v generelu. "Pak bych si dokázala představit i zvelebování vodárenská věže, která by si to jako ukázka meziválečné architektury a stavba, patřící mezi jednu z dominant města určitě zasloužila," uvedla a doplnila: "Vzhledem k tomu, že v současné době chybí dostatek peněz, byla bych pro variantu hledat pro její rekonstrukci vhodného investora, který by přinesl potřebné peníze."  Více se dočtete v dnešním čísle týdeníku Kolínský Pres. meč

Kolínský vodojem v noci