Odbor školství a kultury Městského úřadu v Kolíně převzal do své správy práchovnu a spolu s kolínským informačním centrem se pokusil najít řešení pro její využití. „Do rady města byly dány celkem tři možnosti otevíracích hodin a přístupu tutristů. Samozřejmě návrhy ještě projdou určitou korekcí s tím, že jsme Technickým službám města Kolína zadali, aby se podívaly na vlastní přístup k práchovně. Za deště nebo jinak ztížených povětrnostních podmínek by to tam jistě bylo nebezpečné,“ uvedl místostarosta Pavel Hoffmann.

 Prozatím byl turistický provoz práchovny stanoven na období, která jsou z hlediska počasí příznivá, tedy od května do listopadu. Nicméně, stále ještě nemusí jít o termíny konečné. Buď jak buď, v příštím roce se výhledu z práchovny určitě dočkáme.
kop