Práce na Karlově náměstí nabírají na otáčkách, vjíždět na něj už smí jen vozidla stavby a v omezené míře zásobovací vozy. V současné době finišuje pokládní nové a v některých místech rekonstrukce staré kanalizace. V severní a západní části se bude měnit vodovodní řad a přípojky, poté bude následovat rekonstrukce (technicky nejsložitějšího) chodníku v západní části. Po jeho dokončení přijdou na řadu ostatní chodníky a obvodové komunikace. Pak se stavební stroje přesunou na samotnou středovou plochu.

 Do konce července by měla práci dokončit firma, která pro Elektrárnu Kolín zajišťuje výstavbu nového parovodu, po ní přijdou na řadu plynaři. Jejich práce by měla trvat týden, max. deset dní. Následně se v Pražské ulici začnou realizovat další úseky chodníků a po pokládce kanalizace, jež bude umístěna nad teplovodním kanálem, by na řadu měly přijít finální úpravy komunikace. Pokud se dílo zadaří, mohlo by se po Pražské jezdit již od 1. září ( i když uzávěrky na všech ulicích jsou v platnosti až do 31. října). Zhruba tou dobou se uzavře Husova ulice a zbylý úsek Rubešovy ulice. Pokud se nepodaří Pražskou dokončit podle přání, budou se obě uzavírky nějakou dobu překrývat. Zdržením uzavírky Husovy ulice se město snaží zajistit alespoň částečnou dopravní obslužnost. Do stejného data by mělo být dokončeno (nebo alespoň ve větší míře) i Karlovo náměstí.

 Nicméně, podle Martina Jírovského z odboru regionálného rozvoje, který ma na starosti koordinaci všech těchto aktivit, je harmonogram prací příliš živý, neustále se mění a upravuje v závislosti na neočekávaných okolnostech, které se průběžně vynořují. Nuže, nechme se překvapit. Práce probíhající na náměstí mohou zájemci živě sledovat prostředníctvím webkamery...
kop

Karlovo náměstí