Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje Územního odboru Kolín chystá na zítřek na kolínské letiště taktické cvičení složek Integrovaného záchranného systému na téma mimořádná událost s podezřením na teroristický útok vysoce rizikovými biologickými agens a toxiny. Cílem tohoto cvičení je prověření složek integrovaného záchranného systému při společném zásahu, kterého se účastní jak profesionální tak i dobrovolní hasiči, Zdravotnická záchranná služba, Policie ČR a pracovník hygienické stanice.

"Konkrétním námětem cvičení bude vyřešit mimořádnou situaci při úniku ´antraxu´, ke kterému dojde při pokusu o letecký transport v době, kdy současně probíhají vyhlídkové lety. K úniku nebezpečné látky dojde v prostoru hangáru kolínského letiště, kde si dvě osoby objednaly individuální let na letiště do Ostravy. Při nakládání zavazadel dojde k nehodě a k následnému rozbití obalu s nebezpečnou látkou, která by podle přepravujících osob měla být antrax. V době události se v prostoru budou nacházet piloti letadel a účastníci vyhlídkového letu v počtu okolo 30 osob.  Vrata hangáru budou zavřená, u postižených osob dojde ke kontaminaci povrchu těla a k intoxikaci organizmu přes horní cesty dýchací.

Úkolem záchranářů bude evakuace postižených, z toho dvě osoby zajistí Policie ČR pro podezření ze spáchání trestného činu. Dále bude proveden odběr nebezpečné látky, dekontaminace zasahujících hasičů i policistů (kteří budou také zasahovat v protichemických oblecích), dekontaminace prostoru, rozvinutí dekontaminačních zařízení, které bude sloužit k dekontaminaci zasažených osob, kteří budou po vyšetření a registraci transportováni do zdravotnického zařízení," přiblížila akci por. Bc. Renata Krutská z Ochrany obyvatelstva HZS Středočeského kraje ÚO Kolín. meč

Hasiči nejen ochraňují, ale též zachraňují. Foto - archiv HZS SK
.