Spolková rada Kolína, sdružující místní spolky a občanská sdružení, vyhlásila nový ročník udílení výročních cen Osobnosti roku. Vyhlášení umožňuje kolektivním navrhovatelům (akreditované spolky, místní školy, komise Rady města) začít podávat návrhy kandidátů na udělení této ceny. Uzávěrka k předání návrhů byla stanovena na 19. prosince. Také občané mohou dávat podněty na vhodné osoby, a to přes podatelnu městského úřadu do 3. prosince. Návrhy musí být odůvodněny konkrétní činností kandidáta v hodnoceném roce. Nominační zasedání proběhne v lednu příštího roku. Bilaterální porota byla jmenována společným rozhodnutím spolkového předsedy a starosty města už nyní, aby porotci mohli sledovat činnost navržených osob a připravovat se na konečné hlasování. Bilaterální porota složená ze žijících laureátů a členů spolkového předsednictva a městské rady se sejde v únoru příštího roku. meč