Ministr pro místní rozvoj Radko Martínek by rád vystavbu nových bytů pro zaměstnance kolínské automobilky TPCA v lokalitě U Vodárny uspíšil, navrhuje termín do 30. června 2006, kdy končí činnost tato vláda. Kolínský starosta Miroslav Kaisler vidí přání ministra jako nerealizovatelné: „Termín do konce poloviny přístího roku, jak by si představoval pan ministr, není asi možný. O měsíc či měsíc a půl ano, ale o půl roku ne.“

Setkání ministra s představiteli Kolína, Geosanu, Hochiefu a Svazu podnikatelů ve stavebnictví se konalo na ministerstvu pro místní rozvoj v pátek 19. srpna. „Všichni zúčastnění se shodli na nutnosti stanovit harmonogram postupu prací na realizaci a následném odevzdání bytů do užívání. Ten by měl být vytvořen v horizontu dvou týdnů. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR má v tuto chvíli splněny všechny závazky vyplývající z usnesení vlády č. 550/2002 a má připraveno financování bytové výstavby na základě usnesení z června letošního roku,“ tvrdí tisková mluvčí ministerstva Radka Burketová.

Dodejme jen, že výstavbu infrastruktury bude provádět firma Geosan a byty postaví společnost Hochtief. S budováním infrastruktury by se mohlo začít v září.
kop