Během jednoho roku by z Městského úřadu v Kolíně mělo odejít 26 zaměstnanců. Do 1. září dojde ke zrušení některých radničních odborů a naopak vzniknou nové. To jsou rámcové závěry personálního auditu, které v pondělí schválila rada města. Budou zrušeny odbory správy majetku, sprvání a vnitřích věcí. Jejich práci převezmou buď jiné již existující odbory nebo nově založené: odbor kanceláře úřadu, odbor hospodářské správy, odbor správních činnostů a přestupků a odbor správy bytů a nebytových prostor. Na vedoucí těchto odborů (až na odbor kanceláře úřadu) již město vypsalo výběrová řízení. Přihlášku je nutno podat do 24. července. "Oficiálně jsem zaznamenal jen dvě stížnosti vedoucích odborů a ty se týkaly charakteristik přímo jejich osob uvedených v auditu. Vedoucí odborů jsou připraveni na změny," poznamenal starosta Jiří Buřič. Dodejme, že audit vykonala společnost BNV Consulting Praha a město stál necelých 600 tis. Kč. Více se dočtete 15. července v týdeníku Kolínský Pres. meč