O mandát k jednání o prodeji požádal místostarosta Jiří Buřič (ODS) minulé úterý Zastupitelstvo města Kolína poté, co přednesl návrh na prodej většinové části obchodního podílu Městského tepelného hospodářství (MTH), který by - dle jeho slov - mohl být vhodně oceněn a zisk by byl využit ke krytí investičních aktivit města. „Nejde o prodej celého podílu, jistou část by si město ponechalo, aby nějakým způsobem byla občanům Kolína zajištěna stávající úroveň služeb,“ řekl Buřič.

Bývalá starostka Zdenka Majerová (Nezávislí) vyjádřila nesouhlas s předloženou politikou vedení radnice. „Myslím, že by nebylo vhodné prodávat majetek města, který přináší zisk. A navíc by tímto krokem město ztratilo možnost kontroly.“

Do názorové přestřelky vstoupil MUDr. Jan Rakušan (ČSSD): „Sám jsem kdysi tento socialistický..., antiprivatizační názor zastával. Ale dnes je třeba se ptát, kde má město brát na své aktivity peníze. Nemslím si, že privatizace zní špatně, nemusí jít přece hned o tunel. Jsou zde pouze tři možnosti - privatizace, úvěr nebo nedělat nic. Já osobně bych se přikláněl ke správné a kontrolovatelné privatizaci.“

Nato se opět o slovo přihlásila Zdenka Majerová a přítomné upozornila, že nemá cenu si nic nalhávat. „Žádný podnikatel nebude nic dělat pro naše krásné oči a pochopitelně chce vydělat. Pokud město ztratí hlavní podíl, nebude moci občanům garantovat ceny.“ Jiří Buřič ale výnos z prodeje viděl jako spravedlivý, protože ve výsledku z něho prý bude mít užitek každý občan Kolína a ne pouze ten, kdo je na konci měřáku na teplo. Ondřej Plašil (ODS) svého stranického kolegu podržel tvrzením, že dosud byl zisk z MTH pro město nulový. „Tyto prostředky potřebujeme, abychom je mohli investovat do infrastruktury Kolína,“ dodal.

MUDr. Petra Volšanského (Nezávislí) naopak zajímalo, jakým způsobem budou jednání o prodeji probíhat, aby se předešlo zbytečným nedorozuměním, jakým by mohlo být např. oslovení jen několika „vybraných“ firem.

„Již několik firem projevilo zájem, komunikujeme tedy s nimi. Ale teprve po odsouhlasení záměru zastupitelstvem je můžeme nechat nahlédnout do zpráv o hospodaření apod.,“odvětil mu Buřič.

Poté se MUDr. Volšanský dotázal, zda se bude komunikovat pouze s firmami, které sami projevily zájem, či zda bude oznámení o prodeji např. inzerátem zveřejněno. „Jednat budeme pouze s firmami, které samy projevily zájem,“ odpověděl místostarosta Buřič a v následném hlasování byl záměr zastupiteli schválen.
kop