Iva Drdová, předsedkyně Komise školské a mládeže při Radě města Kolína, kam byla nominována za Stranu zelených, vydala ostré vyjádření na adresu Elektrárny Kolín. V žaludku jí leží iniciativa výrobce tepla přemalovat elektrárenský komín za pomoci žáků základní školy.

Podle ní jde ze strany elektrárny o drzost, výsměch a zneužití dětí pro vylepšení mediálního obrazu na veřejnosti. Prosadila proto, že zmíněná komise se rozhodla zaslat základním školám dopis, ve kterém nedoporučuje účast žáků na tomto projektu s odůvodněním, že zapojení dětí takovýmto způsobem je z hlediska výchovného i mravního krajně nebezpečný společenský jev. "Na základní škole, tedy právě v době, kdy se děti učí utvářet si vlastní názory a žebříček hodnot, je nutné je ochránit před vlivem prospěchářského jednání a myšlení, které by později vedlo k pokřivení vlastních hodnot a vztahu k životnímu prostředí i k sobě navzájem. Podle názoru komise je vyhlášení soutěže za současné situace krajně neetické chování, které používá děti k vylepšení vlastní prestiže a zastírání problémů s vědomým poškozováním zdraví lidí i životního prostředí," uvedla Iva Drdová.

Elektrárna předpokládá, že školy osloví v prosinci. Návrhy by firma ráda získala do konce ledna 2009. Z předložených návrhů bude vybráno 20 motivů, které budou přetvořeny do profesionální podoby. Výběrová komise rozhodne o dvou vítězných návrzích, všech 20 vybraných návrhu bude odměněno. Více v dnešním novém čísle týdeníku Kolínský Pres. meč