Průzkum spokojenosti zákazníků, kterak jsou spokojeni se službami poskytovanými Městskou autobusovou dopravou v Kolíně (MAD), se uskutečnil 19. května. Dotázáno bylo celkem 536 cestujících, přičemž více než tři čtvrtiny z nich uvedli za místo bydliště Kolín. S třiadevadesáti procenty "zcela nebo spíše" spokojených cestujících se MAD Kolín zařadila na první místo mezi městy, která absolvovala stejný průzkum.

Pro "zcela nebo spíše" spokojenost se vyslovilo 93 % z dotázaných. Konkrétní výsledky jsou následující: zcela spokojen 42 %, spíše spokojen 51 %, spíše nespokojen 7 % a zcela nespokojen 0 %. Názor "zcela nespokojen" se měl objevil v tak zanedbatelném počtu, že v konečném procentuálním rozpočítání a zaokroulení na celá čísla nulu neopustil.

Dotázaní mj. měli možnost vyjádřit jakoukoliv připomínku. Zcela nezávisle každý jedenáctý cestující např. vznesl požadavek na zavedení večerní a noční dopravy. "Dalším velmi zajímavým jevem je požadavek neprodávat MHD jinému dopravci, který se objevil celkem v osmi případech. Ten svědčí především o identifikaci cestujících se stávajícím dopravcem, což potvrzuje i zjištěná celková spokojenost. V případě prodeje společnosti doporučuji kromě závazku na udržení alespoň stávající kvality a prokázání nezměněné spokojenosti cestujících se službami nového dopravce také osvětovou kampaň, která cestující veřejnosti vysvětlí, že změna vlastnických poměrů ještě nemusí nutně znamenat zhoršení kvality služeb. Tento postoj cestujících je vzhledem k problémům s kolínskou MHD před založením společnosti MAD Kolín, s.r.o. zcela pochopitelný," píše ve zprávě její zpracovatel ing. Michal Matoušek.

Celkově si MAD Kolín vykoledovala velmi dobré hodnocení. V potaz se bralo celkem čtrnáct ukazatelů, čtyři z nich skončili v políčku "naprosto spokojen" (ochota řidičů, čistota ve vozidlech, linkové vedení a nabídka spojů ve všední dny), tři skončily v políčku "okamžitě zjednat nápravu" (nabídka spojů o víkendu, informace ve vozidlech a vzhled a vybavení zastávek). Zbývajících sedm ukazatelů se uhnízdilo v políčkách s hodnocením akceptovatelným či dobrým.

Celou zprávu je možné si stáhnout zde.
kop