Město Kolín vyhlásilo dobrovolnou dražbu bytové jednotky o velikosti 4+1 a výměře podlahové plochy 75,4 metry čtvereční v ulici Podskalské nábřeží 1352. Nejnižší podání bylo stanoveno na 890 tisíc korun. Prohlídky se uskuteční 13. září od 9 do 10 hodin a 15. září od 13 do 14 hodin. Dražba se bude konat 20. září od 13 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kolín na Karlově náměstí. Jinak dražební vyhláška obsahuje dvě roztomilé chyby. Ačkoliv byla na úřední desku vyvěšena 1. července, požaduje, aby účastník dražby složil dražební jistotu na účet dražebníka nejpozději 19. června a do stejného data odevzdal potvrzení peněžního ústavu o bankovní záruce. meč