Dlouho kolínská radnice žádala Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) o protokol z letošního měření hluku na trase silničního obchvatu. "Je to zvláštní. Možná jsou v něm diskutabilní body a nechtějí zatím z těchto důvodů obsah zveřejnit," zauvažoval 1. místostarosta Tomáš Růžička. Až poté, co mluvčí  ŘSD Nina Ledvinová uvedla, že měření hluku bylo provedeno na základě závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Středočeského kraje (KHS) ke stavebnímu povolení a že jako jediná může protokol městu vydat, se jej Tomáš Růžička po vyžádání dočkal. ŘSD nicméně potvrzuje, "že na žádném z měřících míst, která vyplynula z požadavku KHS, nebylo doposud zjištěno překročení hygienických limitů v denní ani v noční době". Přesto se město rozhodlo, že 4 sporná místa na trase nechá opětovně přeměřit na vlastní náklady. Měření právě v těchto dnech provádí Státní zdravotní ústav. Jeden měřící bod se nachází na Šťáralce v místech proluky v protihlukové stěně, další v lokalitě Výfuku ulice Trojanova, následuje v ulici Za Školou a poslední je u konce přemostění Štítarského údolí, kde si myslíme, že hluk ruší obyvatele domu č.p. 74 a dále prostupuje do vnitřních Štítar. Výsledky měření by mohly být známy do 10. listopadu. Podrobněji se tématu věnuje včerejší nové vydání týdeníku Kolínský Pres. meč