Dobrovolná dražba městského bytu 2+kk - o výměře podlahové plochy cca 40 m2 - se bude konat v zasedací místnosti kolínského městského úřadu v budově bývalého pivovaru 19. července od 14 hodin. Byt ve Funkeho ulici č. p. 932 se nachází v prvním nadzemním podlaží panelového domu, který je v užívání od roku 1978. V objektu se nachází celkem osmnáct bytových jednotek, nebytové prostory zde nejsou. Dům je napojen na rozvody vody, kanalizace, elektřiny, plynu, tepla a telefonu.

V bytě byla provedena výměna jádra, z vnitřní strany je zděné jádro neobložené a neomítnuté, postrádá zařizovací předměty. Okna jsou opotřebována stářím, podlahové krytiny dosluhují též. V místě styku nosných panelů a napojení obvodových panelů jsou drobné trhliny. Stoupačky, a to jak vodovodní, tak odpadní jsou původní, vnitřní bytové rozvody vody a kanalizace jsou provedeny nově.

Všichni účastníci dražby jsou dražebníkem upozorňování, že jako člen společenství vlastníků domu přebírá budoucí vydražitel povinnost splácet - formou zvýšeného příspěvku na údržbu a opravu domu - úvěr ve výši 2,650.000 Kč. Na vydražený byt připadá podíl v částce 100.930 Kč.

Zjištěná cena bytu je 551.830 Kč, nejnižší podání v dražbě bude činit 500.000 Kč s minimálním příhozem 10.000 Kč. Složení dražební jistoty, která byla stanovena na 50.000 Kč, se provádí v hotovosti na finančním odboru MěÚ v Kolíně, a to nejpozději v den dražby do 13 hodin, popř. na místě konání dražby před jejím zahájením. Dražební jistotu mohou uchazeči složit taktéž ve formě bankovní záruky. Zbytek ceny vydraženého bytu (nad dražební jistotu) má vydražitel povinnost splatit do 3 měsíců od skončení dražby.

Zájemci se pochopitelně mohou do bytu podívat předem. První prohlídka proběhne 11. července od 16 do 17 hodin, druhá pak 14. července od 9 do 10 hodin.
kop