Včera byla podepsána smlouva o prodeji 75% obchodního podílu společnosti Technické služby města Kolína. Dosavadním 100% vlastníkem bylo statutární město Kolín . Na základě řádného poptávkového řízení se novým majitelem stala společnost AVE CZ, odpadové hospodářství s.r.o.

Společnost AVE CZ je dceřinným podnikem rakouského infrastrukturního koncernu ENERGIE AG Oberroesterreich podnikající v oborech výroba a prodej elektrické energie a tepla, vodní a odpadové hospodářství.  Všechny obchodní činnosti společnosti Energie AG v segmentu odpadové hospodářství jsou sdruženy pod značku AVE. Společnost AVE CZ působí na českém trhu od roku 2004, kdy převzala veškeré aktivity společnosti RWE Umwelt. Mezi její hlavní obory činnosti patří zejména svoz a odstraňování komunálního odpadu a separovaných složek, zimní a letní údržba komunikací a řada dalších komunálních služeb. AVE CZ patří mezi největší firmy, které působí v České republice na poli odpadového hospodářství.

Koncern Energie AG působí ve městě již od roku 2005, kdy se stala dceřiná společnost Energie AG Bohemia majoritním vlastníkem společnosti VODOS, s.r.o. a společnosti MTH Kolín spol. s r.o. VODOS je dominantním provozovatelem vodohospodářské infrastruktury v okrese Kolín. MTH Kolín zabezpečuje provoz tepelného hospodářství.

Ve společnosti TSM Kolín plánuje nový majitel rozsáhlé investice, které přispějí zkvalitněním veškerých poskytovaných  služeb pro obyvatele města a další rozvoj firmy v tomto regionu. Mezi další kroky patří zejména obnova vozového parku, výměna nádob na separovaný sběr a komunální odpad. Přestěhování z areálu v centru města, jehož provoz ruší obyvatele města. Nejpozději do konce roku 2009 uvolní TSMK areál v centru města.

Proti prodeji obecně i společnosti AVE CZ, zvlášť kvůli průběhu soutěže, je místní ČSSD. Její zastupitel Jiří Pěkný chce do konce týdne zvážit právní kroky proti prodeji. Jak uvedl, najatí právníci našli dva až tři důvody pro napadení aktu.  meč

Za AVE CZ smlouvu podepsali Dr. Peter Hodecek (vlevo) a Mgr. Roman Mužík. Foto - Michal Černý