Květnové rozpočtové opatření města Kolína počítá s nákupem uměleckých předmětů za desítky tisíc. Tiskové mluvčí kolínské radnice Ivy Blümelové jsme se zeptali, o jaké umění se jedná? "V objektu radnice byl vyčleněn menší výstavní prostor přímo v galerii obřadní síně. Rada města dne 30. května schválila kupní smlouvu k převodu vlastnických práv na obraz Na břehu řeky Rýna (Stébla) od  akademického malíře Jana Tichého. Jedná se o olej, plátno 140x180 cm," sdělila Blümelová s tím, že soudní znalec cenu obrazu určil na 90 tisíc, ale autor ji pro město Kolín ponížil na 50 tisíc Kč. "Pro město Kolín je poctou, že v galerii přibývají díla od kolínských rodáků a sbírku se chystáme ještě dále rozšiřovat," pochválila transakci mluvčí radnice. Akademický malíř Jan Tichý (*1962), Kolíňák a Velkoosečan studoval na pražské AVU u Františka Jiroudka a Jiřího Karmazína. Považován je za krajináře, byť jeho tvorba čerpá i z jiných námětů. Jeden z pedagogů umělecké školy Václava Hollara v Praze se kromě malby a kresby zabývá i tvorbou keramiky či porcelánu, skla a smaltů. Oblíbil si i reliéfy. Naposledy se kolínská veřejnost setkala s jeho tvorbou  začátkem roku v Galerii města Kolína. Dílo předal malíř Kolínu ve středu 22. června. Během předání řekl starosta Vít Rakušan: "Kolínu zatím chybí odpovídající prostor, kde by byla díla kolínských umělců trvale vystavena...Galerie nad obřadní síní je provizorním prostorem.Vzhledem k plánům s rekonstrukcí kolínského zámku je v jeho areálu řada zajímavých míst, která by se mohla stát důstojnou městskou galerií," řekl starosta Vít Rakušan. "Považuji za  velkou čest, že se moje dílo stane součástí galerie,"  dodal Jan Tichý. pres